Posts Tagged 'folie ps'

Płyty PS: Mayworeg – materiały z surowca wtórnego

Grudzień 2 2009 No Commented

Regranulaty PS

Płyty PS: Maywotherm – materiały odporne na niskie i wysokie temperatury

Grudzień 2 2009 No Commented

CT 10 elastyczność w niskich temperaturach

Płyty HIPS Maywo Standard

Grudzień 1 2009 No Commented

PS i pochodne: polistyren wysokoudarowy