Posts Tagged 'płyty ps'

Licowania płyt i folii ABS i PS

Grudzień 2 2009 No Commented

Do Państwa dyspozycji wybór 8 różnych rodzajów licowania tworzyw

Płyty PS: Mayworeg – materiały z surowca wtórnego

Grudzień 2 2009 No Commented

Regranulaty PS

Płyty PS: Maywotherm – materiały odporne na niskie i wysokie temperatury

Grudzień 2 2009 No Commented

CT 10 elastyczność w niskich temperaturach

Płyty PS: Maywoblend – materiały odporne na dziłanie czynników chemicznych i atmosferycznych

Grudzień 2 2009 No Commented

Mieszanka PS/PE odporna chemicznie

Płyty PS: Maywotron – materiały przewodzące prąd

Grudzień 1 2009 No Commented

Maywo Tron to polistyren o szerokim zakresie powierzchniowej oporności elektrycznej…